OGŁOSZENIE II DZIERŻAWA - Hala sportowa

OGŁOSZENIE II DZIERŻAWA - Hala sportowa

 OGŁASZAMY PONOWNY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ LOKALU:

SPORT MYŚLENICE Sp. z o.o. wydzierżawi lokal o pow. 455,8m2    I piętro + parking pod działalność: odnowa biologiczna (siłownia, fitness). Oferty należy składać pisemnie w zalakowanej kopercie do 31 stycznia 2019r. do godz. 11.00 na adres Sport Myślenice Sp z o.o., ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice.

Oferowany lokal jest wyposażony (siłownia, sauna, solarium, body space) Przewidywana dzierżawa na 3 lata z możliwością przedłużenia. Cena minimalna to 14zł netto / m2 / miesiąc + Vat oraz media. Oględzin lokalu można dokonywać w obecności pracownika spółki "Sport Myślenice" po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel 12 271 05 44

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko, NIP, PESEL oraz nazwę prowadzonej działalności gospodarczej, adres lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.

  2. Opis planowanej działalności w powyższym lokalu.

  3. Dane kontaktowe takie jak:adres e-mail, nr telefonu.

  4. Datę sporządzenia oferty oraz oferowaną cenę netto za dzierżawę powyższego lokalu.

  5. Podpis oferenta.
     

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty zostanie przeprowadzony konkurs ofert gdzie wysokość czynszu będzie podstawowym kryterium oceny.

 

"Sport Myślenice" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia lub warunków postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, odwołania lub unieważnienia oferty bez podawania przyczyny.

dodano: 24.01.2019r.

Folk Gospoda i Czerwony Wieprz: restauracje w Warszawie
ze świetną kuchnią polską

Wszelkie prawa zastrzeżone © Spółka Sport Myślenice 2010

Strony Internetowe Myślenice HOTM!ND