Menu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

– SPORT MYŚLENICE SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT MYŚLENICE Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice; adres mail: sport@myslenice.pl, tel 12 2710544.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, realizacji usługi, w celu realizacji przez Administratora Danych obowiązków prawnych na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania umowy, realizacji uslugi będą upoważnieni pracownicy, współpracownicy, operatorzy pocztowi oraz podmioty uprawnione na podstawie innych umów.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji przez ADO obowiązków prawnych, będą wyłącznie podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  – Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia budynki SPORT MYŚLENICE oraz ich bezpośrednie otoczenie są objęte monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest SPORT MYSLENICE.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, realizacji usługi.