Menu

Zarząd

Zarząd

mgr Michał Karol Funek
(Prezes Zarządu)

Rada nadzorcza

Michał Marcin Kaczmarczyk
(przewodniczący rady nadzorczej)

Magdalena Ludwika Gorzelany Dziadkowiec

Michał Piotr Baran