Menu

Przejdź do listy aktualności

Ograniczenia związane z kwarantanną narodową

UWAGA!

Od 28 grudnia do 17 stycznia będzie obowiązywała kwarantanna narodowa, a wynikające z niej obostrzenia ograniczają możliwość korzystania z naszej infrastruktury sportowej. Są jednak wyjątki.  Wedle rozporządzenia rządowego obiekty dostępne będą dla:

– zawodników pobierających wynagrodzenia lub stypendia sportowe,

– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej

– uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Rozporządzenie mówi o konieczności posiadania dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Klienci indywidualni, którzy dotychczas korzystali z naszych obiektów w okresie kwarantanny narodowej niestety nie będą mieli takiej możliwości.